Fiskalizacja kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej

Fiskalizacja kasy fiskalnej to jeden z najważniejszych kroków związanych z zakupem kasy fiskalnej. Najpóźniej jeden dzień przed planowaną fiskalizacją kasy, należy zawiadomić właściwy urząd skarbowy, czyli ten ten, w którym rozliczamy się z tytułu podatku VAT. Dla Klientów nie zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w miejscu rozliczania działalności gospodarczej. Oświadczenie to może być napisane odręcznie, ale polecamy skorzystanie z bezpłatnych druków dostępnych w naszych salonach sprzedaży. Druki zgłoszenia fiskalizacji otrzymuje każdy Klient w momencie zakupu kasy fiskalnej. Terminowe zgłoszenie fiskalizacji oraz jej wykonanie przez właściwy serwis jest warunkiem uzyskania ulgi w wysokości 90% ceny netto urządzenia, nie więcej niż 700 PLN netto.
 

Przegląd techniczny urządzenia fiskalnego

Nasi serwisanci regularnie wykonują przeglądy techniczne kas zgodnie z rozporządzenie Ministra Finansów poz. 363 z dnia 14 marca 2013 r. rozdział 4 § 33.1 nie rzadziej niż co 2 lata (z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 17 ust. 2 pkt. 2). Zlecenie wykonania przeglądu technicznego kasy przez właściwy serwis jest jednym z obowiązków podatnika stosującego kasy fiskalne, a dla Klientów korzystających z ulgi warunkiem utrzymania prawa do ulgi.

Standardowa, pełna instalacja urządzenia fiskalnego składa się z:

Programowania nagłówka paragonu, stawek podatku VAT oraz bazy towarowej

Szkolenia Klienta z obsługi urządzenia fiskalnego, sprzedaż, raporty.

Fiskalizacji kasy oraz zgłoszenia do właściwego Urzędu Skarbowego

Masz pytania, zadzwoń od Nas.